1. Owner and contact information of website

Urban Rigger ApS
CVR-nr.: 36391340
Adresse: Bygmestervej 57,
2400 Copenhagen
E-mail: corporate@urbanrigger.com
Phonenumber: +45 22 88 08 68

 

  1. What are cookies?

Cookies are used in almost all websites today and are in many cases necessary to provide services on the website.

A cookie is a small script placed on the user’s computer or mobile device (e.g. PC, tablet, smartphone etc.). Cookies can, among other things, be used to compile statistics on user behaviour on the website and to optimise the content. A cookie is a passive file that cannot carry computer viruses or install malware. Some cookies are placed by parties (so-called third parties) other than the one in the address bar (URL) of the browser. Such cookies may be cookies performing ordinary functions, but also analysis tools and embedded comments fields. This means, that cookies are stored from parties other than the owner of the website.

Some cookies are only stored on the user’s device as long as the user has their browser open (session cookies). Other cookies are stored for a longer period of time (persistent cookies). When the user return to the website the session cookies will be placed again, while the persistent cookie is automatically renewed

 

  1. Cookies declaration

On “www.urbanrigger.com” Urban Rigger ApS (”Urban Rigger”/”we”/”us”) use the following cookies:

Necessary cookies
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic features such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these cookies.

Functional cookies
Functional cookies make it possible to store information that changes the way the website looks or behaves, like e.g. your preferred language or the region in which you are located.

Statistical cookies
Statistical cookies help website owners to understand how visitors interacts with websites by collecting and reporting information.

Unclassified
We are in the process of classifying unclassified cookies together with the providers of the individual cookies

 

  1. How do you delete or disable cookies?

The procedure for deleting or disabling cookies on your device depends on the browser you are using.

If you are using a PC, you can delete cookies by using the keyboard shortcut [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

If this procedure is not successful or if you are using a MAC computer, please click the link in the browser you are using:

  1. Do you have questions?

If you have any questions about cookies, please contact us on email: corporate@urbanrigger, com and telephone: 22 88 08 68.

  1. Ejer og kontaktoplysninger

Urban Rigger ApS
CVR-nr.: 36391340
Adresse: Refshalevej 163 A, 2.3.
1432 København K
E-mail: corporate@urbanrigger.com
Tlf.: 22 88 08 68

 

  1. Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere services på hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone e.l.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også fx analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren genbesøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

 

  1. Cookiedeklaration

På “www.urbanrigger.com” bruger Urban Rigger ApS (”Urban Rigger”/”vi”/”os”) følgende cookies:

Nødvendige cookies
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar, ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.

Funktionelle cookies
Funktionelle cookies gør det muligt at gemme oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. Fx dit foretrukne sprog eller den region som du befinder dig i.

Statistiske cookies
Statistiske cookies hjælper hjemmesidens ejer med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger.

Uklassificerede
Uklassificerede cookies er vi i færd med at klassificere, sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

 

  1. Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr.

Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke virker, eller hvis du fx anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:Internet Explorer

 

  1. Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: corporate@urbanrigger.com og telefonnummer: 22 88 08 68.